Sadat-ı Kiram Nedir?

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
JbQ84195 - Sadat-ı Kiram Nedir?
Gavs-ı Sani K.S ( Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Haretlerinin bir resmidir.

Sadat, Arapça olan Seyyid kelimesinin çoğuludur. Seyyid Türkçe karşılığı olarak sözlüklerde , Efendi, Reis, büyük zat manalarına gelir. Dini bir terim olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam’ın soyundan gelenlere seyyid denildiğini biliyoruz.

Kiram kelimesi de yine arapça olan Kerim kelimesinin çoğuludur. Cömert ve şerefli manalarına gelen Kerim aynı zamanda Yüce Allah’ın 99 isminden birisidir.

Bunlara göre Sadat-ı Kiram’ın manası Cömert ve şerefli olan Efendilerimiz şeklinde düşünülür.

Bu tabir genelde günümüzün tarikatlarında tarikat büyüklerine genel olarak verilen bir isimdir.

Ehl-i Beyt yani Peygamber efendimizin soyundan gelenleri sevmeyi bize Kur’an-ı Kerim şu şekilde emrediyor.

”Ben peygamberlik hizmetime mukabil sizden bir ücret talep etmiyorum ancak ehl-i beytimi sevmenizi bekliyorum” (Şura Suresi 23.Ayet-i Kerime)

Bu sebeptendir ki İslam büyüklerine , Allah dostlarına , Bir mürşid-i Kamil’e intisap etmek çok mühimdir.

Bu hususta da bir hadis-i şerfite şöyle buyrulmaktadır ;

” Ben size iki halife (benden sonra benim görevimi devam ettiren iki şey) bırakıyorum. Bunlardan biri; gökten yere uzatılmış Allah’ın kitabı, diğeri de ehl-i beytimdir. Bu ikisi (kıyamet günü) (Kevser) havuz(u) başına gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” İmam Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bu hadis hasendir. (bk. Mecmau’z-zevaid, 9/162).

 Nakşibendi Tarikatının Menzil Koluna ait Sadat-ı Kiram Silsilesi şu şekildedir.

1-)Şah-ı Nakşibend (K.S)
     Şeyh Abdülkadir-i Geylâni (K.S)

2-)Şeyh Abdülhalîk-î Gucdûvani (K.S)
     İmam-ı Rabbani (K.S)

3-)Şeyh Mevlâna Hâlid  (K.S)
     Seyyid Abdullah (K.S)

4-)Şeyh Seyyid Tahâ (K.S)
     Seyyid Sıbgatullah Arvasî (K.S)

5-)Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi (K.S)
     Şeyh Fethullah (K.S)

6-)Şeyh Muhammed Diyâüddin (K.S)
     Şeyh Ahmet Hâznevi (K.S)

7-) Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseynî (K.S)
      Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Hüseynî (K.S)

8-)Gavs-ı Sâni Hazretleri…( Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Hz.)

Not: (K.S)’nin açılımı ”Kaddesallahu Sırrahu” dur. Anlamı ” Allah sırrını pak ve temiz kılsın”demektir.

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir